Студијски програми

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ, УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Студијски програм основних академских студија Пословна информатика се реализује у Суботици и у Новом Саду.
Организован је семестрално и траје четири године, са дипломским радом на завршетку студија и 240 ЕСПБ.
Студент стиче диплому у подручју друштвених наука и звање дипломирани пословни информатичар.

Шта је то Пословна информатика и зашто је изабрати за своју професију? Пословна информатика на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду Занимања која могу обављати пословни информатичари? Шта чини атрактивним студијски програм пословне информатике за будуће студенте? Распоред предмета по семестрима и годинама студија Успешне приче наших бивших студената Контакт

Шта је то Пословна информатика и зашто је изабрати за своју професију?

Пословна информатика је интердисциплинарна област која обједињује информатичка, менаџерска и пословно-економска знања и вештине.

Пословни информатичар је једна од најтраженијих професија последњих година, са сталним трендом раста. Узрок томе су дигиталне трансформације које прожимају све поре друштва, а посебно сферу пословања.

Пословна информатика на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду

Пословна информатика се изучава на Економском факултету у Суботици од 1973. године, а до данас је из области пословне информатике дипломирало око 1800 студената.
Актуелни студијски програм Пословна информатика је потпуно иновиран и заснован на стандардима и препорукама светски признатих професионалних удружења ACM, IEEE и AIS.
Програм је усаглашен са сличним студијским програмима на универзитетима у свету и нуди знања и вештине, применљиве у малим и средњим предузећима, како приватног, тако и јавног сектора.

Занимања која могу обављати пословни информатичари?

Стечене компетенције на студијском програму, дипломираним студентима обезбеђују широке могућности да обављају занимања која су у сфери њихове професије.
Пословни информатичари могу радити:
 • у развоју пословног софтвера – систем аналитичар, дизајнер, програмер, тестер;
 • при увођењу и управљању информационим системом организације – консултант за увођење пословних софтверских решења, консултант у подручју пословне информатике, администратор ERP система, експерт у ревизији информационих система;
 • у подршци менаџменту у процесу одлучивања - стручњаци за пословну интелигенцију, истраживач и аналитичар података, администратор података;
 • у пословима везаним за управљање пословним процесима - архитекта пословања, аналитичар пословних процеса, администратор процеса, руководилац пословних процеса у организацији (CPO), експерт у систему квалитета информационог система;
 • у менаџменту организације - руководилац дигитализације у организацији (CDO), руководилац информација у организацији (CIO), руководилац пројекта трансформације и дигитализације пословања;
 • у самосталном наступу на тржишту - предузетник у подручју дигиталне трансформације и примене информационих технологија у пословању.

Шта чини атрактивним студијски програм пословне информатике за будуће студенте?

Студијски програм је атрактиван за ученике гимназија, средњих економских школа и средњих техничких школа јер им омогућује:
 • студирање интердисциплинарног подручја које чине садржаји из друштвених, природних и техничких наука,
 • стицање компетенција које пружају широку могућност избора занимања,
 • обављање студијске стручне праксе и волонтирања у успешним софтверским компанијама у земљи и иностранству,
 • стипендирање најбољих студената током целог периода студија,
 • могућност студијског боравка у иностранству,
 • стицање компетенција за рад са производима реномираних светских компанија, као што су SAP, Microsoft i IBM.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Контакт

Мејл: posinf.upis@ef.uns.ac.rs
Телефон: +381 24 628 003
Facebook страница: www.facebook.com/PoslovnaInformatikaEF