од 09.05. до 17.06. 6 недељa
Нови Сад
100 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да. Плаћена пракса, статус приправника, понуда за посао.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#500
BackEnd developer, FrontEnd developer, тестер ComData прима на неплаћену праксу у трајању 3-6 недеља студенте завршних година студија који желе да стекну искуство у тимском раду по Agile/Scrum методологији из следећих области: C#, Java, C++, JavaScript, Angular, React, Razor, Vue, Тестирање софтвера. За овај вид праксе могу се пријавити и полазници курсева за преобуку након завршених факултетских студија. Ранг листа ће бити формирана на основу просека оцена на студијама, препоруке професора/ментора и нивоа знања показаног на кратком онлајн техничком интервјуу. Предност при формирању група за праксу и приправнички рад имају студенти завршних година студија са просеком вишим од 8,00. Конкурс је отворен у току целе 2022. године. Пракса ће се одржавати у 3 наврата: 1) од 09. маја 2022. године до 17. јуна 2022. године, 2) од 15. августа 2022. године до 30. септембра 2022. године, 3) од 01. новембра 2022. до 16. децембра 2022. По окончању праксе добијате шансу да пређете у групу за плаћену праксу за јуниор програмере у трајању од 6 до 10 месеци. Уколико не будете примљени у групу због ограниченог броја места, постоји могућност похађања у једном од каснијих термина.
од 15.07. до 15.08. 4 недеље
Суботица
10 студената
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#501
Data Scientist Увод у припрему и анализу података при чему се користи Python и различите његове библиотеке (pandas, numpy, plotly), рад на Data Science пројектима.
од 01.07. до 31.07. 4 недеље
Суботица
10 студената
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#502
Сарадник у маркетингу Основе комуникације кроз дигиталне платформе HR Lab, content креирање и управљање кроз HR Lab интерфејс, рад на редовним извештајима, њихово креирање и комуницирање, упознавање са Инфостуд маркетинг екосистемом.
од 01.06. до 30.07. 3 недеље
Нови Сад
155 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#503
Консултант пословних апликација Колеге са великим искуством у ERP консалтингу ће вам пренети своја практична знања која су стекли дугогодишњим радом на пројектима имплементирања ERP система, различитих модула и кроз рад са клијентима. Кроз праксу ћете открити да је посао ERP консултанта динамичан, изазован, да захтева доста учења и усавршавања и да ћете имати јединствену прилику да константно стичете нова искуства у свакодневном раду. Програм праксе ће држати колеге који су експерти у својим доменима, а неки од њих су своју каријеру и започели баш као и ви, кроз праксу у нашој компанији.
током јула и августа до 4 недеље, 20-40 часова недељно
Нови Сад
5 студената
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, студенти могу да добију прилику за додатне обуке, тренинге, сертификацију, стипендије или part-time запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења након успешно завршене праксе.
ID позиције
#504
Software Engineer Trainee Сви студенти информатичког усмерења који желе да употпуне своја досадашња знања стечена на факултету, имају могућност да се прикључе нашем тиму и стекну практично искуство рада на реалним пројектима. ICodeFactory је Microsoft Gold партнер, те је рад у нашој компанији усмерен ка раду у dotnet окружењу. Програм студентске праксе обухвата: рад са Microsoft сертификованим тренерима и професионалцима, рад на реалним задацима и пројектима уз учење и коришћење dotnet платформе и одговарајућих алата, потребних за рад у пословном окружењу; индивидуални рад са менторима и рад у динамичном тиму. Од студената се очекује основно познавање концепата објектно оријентисаног програмирања, основно познавање база и структура података и алгоритама. Познавање енглеског језика на средњем нивоу је такође неопходно.
током јула и августа до 4 недеље, 20-40 часова недељно
Нови Сад
5 студената
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, студенти могу да добију прилику за додатна усавршавања, стипендије или part-time запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења након успешно завршене праксе.
ID позиције
#505
Business Development Trainee Овогодишњи програм летњих пракси у нашој компанији ICodeFactory пружа могућност студентима који желе да своју каријеру усмере ка Business Development позицијама, да стекну практично искуство рада у динамичном тиму. ICodeFactory је Microsoft Gold партнер и има вишегодишње искуство рада у IT домену, пружајући различите сервисне услуге, као што су: IT Solutions, IT Training, IT Consulting. Програм студентске праксе обухвата: упознавање са различитим делатностима рада у Business Development сектору, као што су sales, маркетинг, као и са различитим алатима неопходним за рад у пословном окружењу, рад на реалним задацима и пројектима, индивидуални рад са менторима и рад у динамичном тиму. Неопходно је напредније познавање енглеског језика.
током јула и августа до 4 недеље, 20-40 часова недељно
Нови Сад
2 студента
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, студенти могу да добију прилику за додатна усавршавања, стипендије или part-time запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења након успешно завршене праксе.
ID позиције
#506
HR Assistant Internship Ове године, ICodeFactory пружа могућност студентима да се прикључе HR тиму и стекну своја прва радна искуства из ове области. ICodeFactory, као Micosoft Gold партнер има вишегодишње искуство рада у IT домену и фокусирани су на пружање три сервисне услуге: IT Solutions, IT Training, IT Consulting. План и програм студентске праксе: студенти ће имати прилику да се упознају са свим HR процесима, као што су селекција и регрутација запослених, расписавање огласа, оглашавање, осмишљавање различитих кампања, осмишљавање и учествовање у организовању различитих догађаја и тимбилдинга за запослене и слично. Пракса подразумева индивидуални рад са ментором, као и рад у тиму. Пожељно је напредније познавање енглеског језика.
током јула и августа до 4 недеље, 20-40 часова недељно
Нови Сад
2 студента
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, студенти могу да добију прилику за додатна усавршавања, стипендије или part-time запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења након успешно завршене праксе.
ID позиције
#507
Digital Marketing Trainee Студенти ће имати прилику да се упознају са маркетиншким активностима, са фокусом на дигитални маркетинг, осмишљавање и реализацију маркетинг кампања, вођење друштвених профила, писање различитих чланака и објава. ICodeFactory је IT компанија, препознатљлива по свом експертском знању из домена Microsoft технологија и алата. Поред IT developmenta, баве се и професионалним тренинзима и обукама програмера широм Европе. Пракса подразумева индивидуални рад са ментором, као и рад у тиму. Неопходно је напредније познавање енглеској језика, а пожељно је и досадашње искуство у вођењу друштвених мрежа, као и искуство у коришћењу неког од програма за едитовање фотографија.
од 17.07. до 30.09. 4 недеље
Суботица
2 студентa
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#508
Intern .NET Engineer Студент ће као члан Јава развојног тима и у оквиру праксе за развој софтвера учествовати у следећим областима и активностима: а) Развој нових и побољшању постојећих функционалности на интерном пројекту - .NET Core, Entity Framework, Razor Pages, SQL Server, Git; б) Рад у тиму - code review; в) Учествовање на дневним stand-up састанцима; г) Scrum метода развоја софтвера; д) Похађање часова енглеског језика; ђ) Држање демонстрације урађеног задатка током праксе.
од 18.07. до 30.09. 4 недеље
Суботица
3 студентa(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#509
Intern Java Engineer Студент ће као члан Јава развојног тима и у оквиру праксе за развој софтвера учествовати у следећим областима и активностима: а) Развој нових и побољшању постојећих функционалности на интерном пројекту - Java, Spring, Spring Boot, MySQL; б) Рад у тиму - code review; в) Писање аутоматских тестова - JUnit, Mockito; г) Учествовање на дневним stand-up састанцима; д) Scrum метода развоја софтвера; ђ) Похађање часова енглеског језика; е) Држање демонстрације урађеног задатка током праксе.
од 18.07. до 30.09. 4 недеље
Суботица
3 студентa
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#510
Intern Frontend Engineer Студент ће као члан Frontend развојног тима и у оквиру праксе за развој софтвера учествовати у следећим областима и активностима: а) Развој нових и побољшању постојећих функционалности на интерном пројекту - ReactJS, Typescript, HTML, CSS, REST API, NPM, GIT; б) Рад у тиму - code review; в) Учествовање на дневним stand-up састанцима; г) Scrum метода развоја софтвера; ђ) Похађање часова енглеског језика; е) Држање демонстрације урађеног задатка током праксе.
од 18.07. до 30.09. 4 недеље
Суботица
3 студентa
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#511
Intern Quality Assurance Engineer Студент ће као члан Quality Assurance дела развојног тима у оквиру праксе за тестирање софтвера учествовати у следећим областима и активностима: а) Учествовање у развоју нових и побољшању постојећих функционалности на интерном пројекту; б) Рад у тиму - testing, bug reporting развојном тиму, ретестинг помоћу алата Swagger, Postman и Trello; в) Учествовање на дневним stand-up састанцима; г) Учествовање у анализи постојећег система и разматрању нових функционалности/побољшању постојећих; ђ) Учествовање на курсу стручног енглеског језика; е) Držanje demonstracije, po završetku Sprinta i urađenog tokom prakse na engleskom jeziku.
од 27.06. до 15.07. 3 недеље
Суботица
20 студенaтa
Могућност сарадње током студија Након обављене праксе, вршиће се евалуација рада и разговор са студентом.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#512
Full Stack Developer Пракса у Auxality-ју подразумева рад на интерном пројкету по Scrum методологији. У току тронедељне праксе, практиканти ће имати прилику да се упознају са најновијим технологијама React, C#, .net и да их примене кроз рад на развоју интерног пројекта уз подршку ментора.
од 05.09. до 23.09. 3 недеље
Суботица
21 студент
Могућност сарадње током студија Након обављене праксе, вршиће се евалуација рада и разговор са студентом.
Могућност запослења по завршетку студија Да, постоји могућност запослења.
ID позиције
#513
Full Stack Developer Пракса у Auxality-ју подразумева рад на интерном пројкету по Scrum методологији. У току тронедељне праксе, практиканти ће имати прилику да се упознају са најновијим технологијама React, C#, .net и да их примене кроз рад на развоју интерног пројекта уз подршку ментора.
од 16.06. до 13.07. 4 недеље
Суботица
21 студент
Могућност сарадње током студија Да. Стипендија, запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#514
QA Software Tester Мануелно тестирање веб сајтова, апликација и софтвера.
од 16.06. до 31.07. 4 недеље
Суботица
2 студентa
Могућност сарадње током студија Да. Стипендија, запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#515
Mobile Apps Developer Развој "cross platform" мобилних апликација за Android/iOS, PWA, коришћењем Dart/Flutter програмског језика.
од 01.07. 4 недеље
Нови Сад
2 студента
Могућност сарадње током студија Да. Part-time запослење, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#516
Unity Game Developer Развој 2D и 3D игара у Unity развојном окружењу.
од 01.09. 2 недеље
Нови Сад
2 студента
Могућност сарадње током студија Да. Part-time запослење, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#517
.Net Backend Developer Развој веб софтверских решења у интегрисаним развојним окружењима (MS Visual Studio за backend решења).
од 18.07. до 14.08. 4 недеље
Суботица
10 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#518
Frontend Developer Употреба ReactJS framework-a, JavaScript, HTML, CSS, Git у реализацији пројеката.
од 18.07. до 14.08. 4 недеље
Суботица
20 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, стипендија.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#519
Маркетинг Креирање маркетинг стратегије, онлајн маркетинг, SEO.
од 05.07. до 12.08. 6 недељa
Суботица
10 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, part-time запослење, запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#520
Backend Developer Развој backend дела апликације у C# .Net Core.
од 05.07. до 12.08. 6 недељa
Суботица
10 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, part-time запослење, запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#521
Софтвер тестер Тестирање функционалности апликације са тачке гледишта крајњег корисника, рад на иницијалним поставкама система за новог клијента (унос података, конфигурација система), комуникација између клијента и девелопера.
од 01.07. до 15.07. 2 недељe
Суботица
20 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, могућност плаћене праксе.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#522
QA Engineer Reviewing product requirement documents and collaborating with other QA Engineers to develop effective test strategies and test plans; Documenting test cases and executing them in a manual manner; Diagnosing, debugging, and performing root-cause analysis of issues and defects; Identify and report bugs for developers to fix; Help troubleshoot issues; Assist developers in recreating bugs; Working closely with software development teams to ensure adequate/maximum test coverage/effectiveness.
од 01.07. до 15.07. 2 недељe
Суботица
30 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, могућност плаћене праксе.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#523
Software Engineer Work as part of the team developing applications and services using Agile development methods; Assist with analysis and estimation of client requirements; Contribute to team and organizational improvements in process and infrastructure; Writing testable, reusable and efficient code; Collaborating with front-end developers; Working with databases, external network services, and message queueing (pub/sub) systems; Write understandable technical documentation; Have regular and up-to-date reporting to team lead, service delivery manager, and/or client.
од 25.07. до 29.07. 1 недељa
Суботица
2 студентa
Могућност сарадње током студија Да, стипендија, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#524
Back-end Developer Back-end developer (PHP).
од 04.07. до 08.07. 1 недељa
Суботица
3 студентa
Могућност сарадње током студија Да, стипендија, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#525
Front-end Developer JavaScript, CSS, React.
од 08.08. до 12.08. 1 недељa
Суботица
20 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да, стипендија, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#526
Digital Marketing WordPress + Woocommerce, Google Analytics, Facebook Business Manager, Google Tag Manager.
од 13.06. до 05.07. 8 недељa
Нови Сад
21 студент
Могућност сарадње током студија Да, стипендија, ангажовање по потреби или пројекту.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#527
Консултант за имплементацију Cloud ERP и DMS решења Савладавање SAP BYD и DMS функционланости, у циљу имплементације код клијената.
од јесени 3 недеље
Нови Сад
6 студенaта
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#528
Test Developer Internship Пракса у трајању од три недеље на којој ће се студенти практично упознати са основама тестирања - како теоријским, тако и практичним. Садржај праксе подразумева: основе тестирања, упознавање и рад са UI аутоматизацијом, упознавање са радом сервиса и тестирање API-jа. Ради се у малим тимовима, са идејом да практиканти доживе искуство рада у правом пројектном тиму, а да при томе ментори могу да се посвете и сваком члану групе појединачно.
од 11.07. до 08.08. 4 недеље
Суботица
2 студентa
Могућност сарадње током студија Да. Part-time запослење.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#529
Digital Marketing Assistant Оперативна подршка Senior Account Manager-у кроз коју ће студент имати прилику да се упозна са дигитал маркетинг алатима, развија вештине комуникације са клијентима и унапреди све остале трансверзалне вештине неопходне за успешну пословну каријеру.
Флексибилно По договору
Нови Сад
1 студент
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#530
Java Full Stack Developer Capcade DOO прима студенте завршних година на плаћену праксу у трајању од месец дана (уз могућност продужетка). Наш програм праксе пружа студентима могућност да стекну искуство у тимском раду по Agile/Scrum методологији из следећих области: Java, JavaScript, Angular, мануелно и аутоматско тестирање софтвера. Пракса се код нас не организује у одређеним периодима, већ онда када имамо капацитета за њено спровођење. То значи да студент тада може да рачуна на детаљан план и програм праксе и менторисање искусног програмера. Сви практиканти код нас долазе од понедељка до петка и остају током радног времена. Међутим, веома смо флексибилни када су факултетске обавезе у питању и студенти су у обавези да редовно похађају предавања и полажу колоквијуме/испите. Процес селекције практиканата састоји се од HR разговора, техничког тестирања и техничког интервјуа. У првом кругу селекције се води разговор о мотивацији и циљ је да што боље упознамо кандидата, као и он нас. Уколико кандидат задовољи услове на првом разговору и одговарају му услови праксе, следи техничко тестирање. У техничко тестирање укључене су наше колеге девелопери. Врста техничког тестирања зависи од позиције за коју кандидат аплицира. То углавном буду теоријска питања и/или практични задаци, на основу којих процењујемо у одређеној мери кандидатово знање и вештине. То нам је важно како бисмо прилагодили програм праксе сваком понаособ. Циљ селекције јесте да изаберемо најмотивисаније и највредније студенте. Предност имају они студенти који су заинтересовани за посао након завршетка праксе. О датуму почетка праксе ћемо се договорити са сваким студентом након процеса селекције.
Флексибилно По договору
Нови Сад
1 студент
(1. круг селекције у току, нове пријаве се прихватају)
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#531
QA Engineer Capcade DOO прима студенте завршних година на плаћену праксу у трајању од месец дана (уз могућност продужетка). Наш програм праксе пружа студентима могућност да стекну искуство у тимском раду по Agile/Scrum методологији из следећих области: Java, JavaScript, Angular, мануелно и аутоматско тестирање софтвера. Пракса се код нас не организује у одређеним периодима, већ онда када имамо капацитета за њено спровођење. То значи да студент тада може да рачуна на детаљан план и програм праксе и менторисање искусног програмера. Сви практиканти код нас долазе од понедељка до петка и остају током радног времена. Међутим, веома смо флексибилни када су факултетске обавезе у питању и студенти су у обавези да редовно похађају предавања и полажу колоквијуме/испите. Процес селекције практиканата састоји се од HR разговора, техничког тестирања и техничког интервјуа. У првом кругу селекције се води разговор о мотивацији и циљ је да што боље упознамо кандидата, као и он нас. Уколико кандидат задовољи услове на првом разговору и одговарају му услови праксе, следи техничко тестирање. У техничко тестирање укључене су наше колеге девелопери. Врста техничког тестирања зависи од позиције за коју кандидат аплицира. То углавном буду теоријска питања и/или практични задаци, на основу којих процењујемо у одређеној мери кандидатово знање и вештине. То нам је важно како бисмо прилагодили програм праксе сваком понаособ. Циљ селекције јесте да изаберемо најмотивисаније и највредније студенте. Предност имају они студенти који су заинтересовани за посао након завршетка праксе. О датуму почетка праксе ћемо се договорити са сваким студентом након процеса селекције.
од 06.06. до 31.12. 3 недеље
Нови Сад
107 студената
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#532
Internship for Software Developers, претежно full stack пракса на којој се ради C# и React Практиканти током 3 недеље развијају апликацију и стичу практична искуства кроз симулацију реалног пројекта. Детаљније
од 06.06. до 31.12. 3 недеље
Нови Сад
109 студената
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#533
Internship for Salesforce Consultants и Internship for Salesforce Developers One of the primary fields we focus on is web development, where Salesforce developers mainly craft scalable, maintainable, and well-designed Salesforce Apps on the Salesforce Platform.
од 04.07. до 26.08. 8 недеља, два пута недељно по 4 сата
Нови Сад
20 студената
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#534
Консултант за ERP систем EWAERP Кроз праксу, студенти ће се упознати са ERP системом EWAERP, његовим модулима, базом података и архитектуром. Упознаће се са процесима имплементације и подршке корисницима ERP система EWAERP. Радиће на изради спецификација за развој и унапређење функционалности система. Акценат праксе је на едукацији за консултанта, али ће кандидати упознати и структуру базе података, распоред и намену табела. Они које процеси рачуноводства и финансија највише интересују су идеални кандидати. Поред тога, као уграђени алати нашег ERP-а: OLAP компонента и PDF едитор, омогућиће кандидатима да се упознају са дизајнирањем динамичких извештаја и штампи. Позиција је намењена студентима завршне године основних студија, или студентима мастер студија који имају могућност запослења по завршетку праксе.
од 01.07. 3 месеца
Нови Сад
10 студенaтa
Могућност сарадње током студија Да.
Могућност запослења по завршетку студија Да.
ID позиције
#535
Event/Office Management Internship If you are a student of undergraduate or master studies at the Faculty of Economics (if your study program is oriented towards digital marketing, finance or accounting, that is a big plus), and you have excellent knowledge of English, computer and organizational skills, on our Event/Office Management Internship you will have a chance for: planning, budgeting, organization and facilitation of corporate events (meetups, workshops, open days, etc.); creating content for various internal and external communication channels; organization of business trips of employees; administrative, logistical and operational business support.

Бесплатан смештај са исхраном на Палићу

Уколико се определиш за летњу праксу у некој од суботичких ИТ компанија, а ниси из Суботице, стоји ти на располагању бесплатан смештај са исхраном у Студентском одмаралишту на Палићу. Број места је ограничен. Ако си заинтересован, назначи то обавезно у својој пријави.

Прикажи фотографије

Како се пријавити на летњу праксу?

Напиши мотивационо писмо и CV.
Подсети се градива МЉР Регрутација запослених
Најкасније до 11.07.2022. године попуни образац за пријаву, a мотивационо писмо и CV, уколико их ниси послао у првом кругу пријављивања, пошаљи мејлом на адресу
У мејлу обавезно наведи број индекса, име и презиме!
Убрзо ћемо те контактирати.
Желимо ти много успеха!
Copyright © 2022
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица