◄   УПИС 2019
LAT
Предмети на основним академским студијама
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСБП бодова: 4
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСБП бодова: 4
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Бира се један од следећа три предмета:
9AЕнглески језик 1
Енглески језик 2
Немачки језик 1
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 1 час
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСБП бодова: 2
Бира се један од следећа два предмета:
10AАктивности у природи
10БКолективни и друштвени спортови
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
9AПредузетништво
Електронски пословни модели
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
10AАнализа садржаја друштвених медија
10БАнализа структура и садржаја веба
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
3AФинансијска математика и економетријски модели
Финансијска и актуарска математика
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
4AАнализа финансијских извештаја
Буџетирање и финансијско извештавање јавног сектора
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСБП бодова: 8
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСБП бодова: 6
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСБП бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
7AТехнике пословне анализе – табеларне калкулације
Дигиталне трансформације
Семестар: 8.
Број ЕСБП бодова: 12
Copyright © 2018
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица