◄   UPIS 2023
ЋИР
Doktorske akademske studije

generacije upisane počev od školske 2021/22. godine

Semestar: 1.
Predavanja: 5 časova
SIR: 1 čas
Broj ESPB bodova: 10
Semestar: 1.
Predavanja: 6 časova
Samostalni istraživački rad: 2 časa
Broj ESPB bodova: 10
Semestar: 2.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 3 časa
Broj ESPB bodova: 5
Semestar: 2.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 10 časova
Broj ESPB bodova: 15
Semestar: 2.
Predavanja: 5 časova
Samostalni istraživački rad: 3 časa
Broj ESPB bodova: 10
Bira se jedan od sledeća tri predmeta:
5ANapredna istraživanja u poslovnoj informatici – aspekti upravljanja poslovnim procesima
5BNapredna istraživanja u poslovnoj informatici – aspekti upravljanja podacima i znanjem
5VNapredna istraživanja u poslovnoj informatici – aspekti razvoja poslovnog softvera
Semestar: 2.
Predavanja: 5 časova
Samostalni istraživački rad: 3 časa
Broj ESPB bodova: 10
Bira se jedan od sledeća tri predmeta:
6ADigitalni sredstva i alati u naučnim istraživanjima
6BPublikovanje naučnih radova
6VPriprema predloga projekata za finansiranje
Semestar: 3.
Predavanja: 5 časova
Samostalni istraživački rad: 1 čas
Broj ESPB bodova: 10
Semestar: 3.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 6 časova
Broj ESPB bodova: 10
Semestar: 3.
Predavanja: 5 časova
Samostalni istraživački rad: 3 časa
Broj ESPB bodova: 10
Bira se jedan od sledeća tri predmeta:
3ASistematska analiza literature
3BMetodi i tehnike kvantitativnih istraživanja
3VMetodi i tehnike kvalitativnih istraživanja
Semestar: 4.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 6 časova
Broj ESPB bodova: 10
Semestar: 4.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 14 časova
Broj ESPB bodova: 20
Semestar: 5.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 20 časova
Broj ESPB bodova: 30
Semestar: 6.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 10 časova
Broj ESPB bodova: 15
Semestar: 6.
Predavanja: -
Samostalni istraživački rad: 10 časova
Broj ESPB bodova: 15
Copyright © 2021
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
Segedinski put 9-11, 24000 Subotica