◄   UPIS 2023
ЋИР
O poslovnoj informatici

Šta je poslovna informatika i zašto je izabrati za svoju profesiju?

Poslovna informatika je interdisciplinarna oblast koja objedinjuje informatička, menadžerska i poslovno-ekonomska znanja i veštine. Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta. Uzrok tome su digitalne transformacije koje prožimaju sve pore društva, a posebno sferu poslovanja.

Poslovna informatika na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu

Poslovna informatika se izučava na Ekonomskom fakultetu u Subotici od 1973. godine, a do danas je iz oblasti poslovne informatike diplomiralo oko 1800 studenata. Aktuelni studijski program Poslovna informatika je potpuno inoviran i zasnovan na standardima i preporukama svetski priznatih profesionalnih udruženja ACM, IEEE i AIS. Program je usaglašen sa sličnim studijskim programima na univerzitetima u svetu i nudi znanja i veštine, primenljive u malim i srednjim preduzećima, kako privatnog, tako i javnog sektora.

Zanimanja koja mogu da obavljaju poslovni informatičari

Stečene kompetencije na studijskom programu, diplomiranim studentima obezbeđuju široke mogućnosti da obavljaju zanimanja koja su u sferi njihove profesije. Poslovni informatičari mogu raditi:

Šta čini atraktivnim studijski program poslovne informatike za buduće studente?

Studijski program je atraktivan za učenike gimnazija, srednjih ekonomskih škola i srednjih tehničkih škola jer im omogućuje:

Copyright © 2021
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici
Segedinski put 9-11, 24000 Subotica