◄   УПИС 2023
Докторске академске студије

генерације уписане почев од школске 2021/22. године

Семестар: 1.
Предавања: 5 часова
СИР: 1 час
Број ЕСПБ бодова: 10
Семестар: 1.
Предавања: 6 часова
Самостални истраживачки рад: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 10
Семестар: 2.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 5
Семестар: 2.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 10 часова
Број ЕСПБ бодова: 15
Семестар: 2.
Предавања: 5 часова
Самостални истраживачки рад: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 10
Бира се један од следећа три предмета:
5AНапредна истраживања у пословној информатици – аспекти управљања пословним процесима
Напредна истраживања у пословној информатици – аспекти управљања подацима и знањем
Напредна истраживања у пословној информатици – аспекти развоја пословног софтвера
Семестар: 2.
Предавања: 5 часова
Самостални истраживачки рад: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 10
Бира се један од следећа три предмета:
6AДигитални средства и алати у научним истраживањима
Публиковање научних радова
Припрема предлога пројеката за финансирање
Семестар: 3.
Предавања: 5 часова
Самостални истраживачки рад: 1 час
Број ЕСПБ бодова: 10
Семестар: 3.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 6 часова
Број ЕСПБ бодова: 10
Семестар: 3.
Предавања: 5 часова
Самостални истраживачки рад: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 10
Бира се један од следећа три предмета:
3AСистематска анализа литературе
Методи и технике квантитативних истраживања
Методи и технике квалитативних истраживања
Семестар: 4.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 6 часова
Број ЕСПБ бодова: 10
Семестар: 4.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 14 часова
Број ЕСПБ бодова: 20
Семестар: 5.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 20 часова
Број ЕСПБ бодова: 30
Семестар: 6.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 10 часова
Број ЕСПБ бодова: 15
Семестар: 6.
Предавања: -
Самостални истраживачки рад: 10 часовa
Број ЕСПБ бодова: 15
Copyright © 2021
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица