◄   УПИС 2023
LAT
Мастер академске студије

генерације уписане почев од школске 2021/22. године

Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бирају се два од следећа четири предмета:
5-6 AСистеми управљања перформансама
5-6 БВирални маркетинг
5-6 ВУправљање процесом ланца снабдевања
5-6 ГМетоде оптимизације у пословној анализи
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: -
Недељни фонд вежби: -
Број ЕСПБ бодова: 3
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: -
Недељни фонд вежби: -
Број ЕСПБ бодова: 7
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: -
Недељни фонд вежби: -
Број ЕСПБ бодова: 14
Copyright © 2021
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица