◄   УПИС 2023
LAT
Предмети
Основне академске студије
генерације уписане почев од школске 2021/22.
ПРИКАЖИ
Основне академске студије
генерације уписане у периоду 2017/18 - 2020/21.
ПРИКАЖИ
Мастер академске студије
генерације уписане почев од школске 2021/22.
ПРИКАЖИ
Докторске академске студије
генерације уписане почев од школске 2021/22.
ПРИКАЖИ
Copyright © 2021
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица