◄   УПИС 2024
LAT
О пословној информатици

Шта је пословна информатика и зашто је изабрати за своју професију?

Пословна информатика је интердисциплинарна област која обједињује информатичка, менаџерска и пословно-економска знања и вештине. Пословни информатичар је једна од најтраженијих професија последњих година, са сталним трендом раста. Узрок томе су дигиталне трансформације које прожимају све поре друштва, а посебно сферу пословања.

Пословна информатика на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду

Пословна информатика се изучава на Економском факултету у Суботици од 1973. године, а до данас је из области пословне информатике дипломирало око 1800 студената. Актуелни студијски програм Пословна информатика је потпуно иновиран и заснован на стандардима и препорукама светски признатих професионалних удружења ACM, IЕЕЕ и AIS. Програм је усаглашен са сличним студијским програмима на универзитетима у свету и нуди знања и вештине, применљиве у малим и средњим предузећима, како приватног, тако и јавног сектора.

Занимања која могу да обављају пословни информатичари

Стечене компетенције на студијском програму, дипломираним студентима обезбеђују широке могућности да обављају занимања која су у сфери њихове професије. Пословни информатичари могу радити:

Шта чини атрактивним студијски програм пословне информатике за будуће студенте?

Студијски програм је атрактиван за ученике гимназија, средњих економских школа и средњих техничких школа јер им омогућује:

Copyright © 2024
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица