◄   УПИС 2023
LAT
Основне академске студије

генерације уписане између школске 2017/18. и 2020/21. године

Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСПБ бодова: 4
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСПБ бодова: 4
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Бира се један од следећа три предмета:
9AЕнглески језик 1
Енглески језик 2
Немачки језик 1
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 1 час
Недељни фонд вежби: 1 час
Број ЕСПБ бодова: 2
Бира се један од следећа два предмета:
10AАктивности у природи
10БКолективни и индивидуални спортови
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
8AПредузетништво
Електронски пословни модели
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
9AАнализа садржаја друштвених медија
Анализа структура и садржаја веба
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
3AФинансијска математика и економетријски модели
Финансијска и актуарска математика
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
4AАнализа финансијских извештаја
Буџетирање и финансијско извештавање јавног сектора
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
7AТехнике пословне анализе – табеларне калкулације
Дигиталне трансформације
Семестар: 8.
Број ЕСПБ бодова: 12
Copyright © 2021
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица