◄   УПИС 2023
LAT
Основне академске студије

генерације уписане почев од школске 2021/22. године

Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 час
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 1.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 2.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 1. и 2.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 10
Бира се један од следећа два предмета:
8AЕнглески језик за економисте
Немачки језик за економисте
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 3.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 4.
Недељни фонд предавања: 1 час
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 4
Бира се један од следећа два предмета:
9AАктивности у природи
Колективни и индивидуални спортови
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часa
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 5.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
8AПредузетништво
Електронски пословни модели
Семестар: 6.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
9AУправљачко рачуноводство
Дизајн организације
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 3 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Семестар: 7.
Недељни фонд предавања: 2 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
4AЕкономска статистика
Економетрија
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часa
Број ЕСПБ бодова: 6
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 4 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 8
Бира се један од следећа два предмета:
6AАнализа садржаја друштвених медија
Анализа садржаја и структуре веба
Семестар: 8.
Недељни фонд предавања: 3 часа
Недељни фонд вежби: 2 часа
Број ЕСПБ бодова: 6
Бира се један од следећа два предмета:
7AТехнике пословне анализе - табеларне калкулације
Дигиталне трансформације
Семестар: 8.
Број ЕСПБ бодова: 3
Семестар: 8.
Број ЕСПБ бодова: 4
Семестар: 8.
Број ЕСПБ бодова: 3
Copyright © 2021
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица